Løvenborg Skovdistrikt er på 550 ha skov fordelt på skovene Løvenborg Hegn, Galø, Syvende Skov, Østrup Skov og Fledsskov. Beliggenheden fremgår af kortet.Salg af brænde:

Kontakt Ulrich Hansen tlf 40339096


Øvrige henvendelser:

Kontakt ejer cal@loevenborg.dk eller skovfoged Rune Bukkehave  rune@skovrider.dk tlf 22793307