Løvenborg Skovdistrikt er på 550 ha skov fordelt på skovene Løvenborg Hegn, Galø, Syvende Skov, Østrup Skov og Fledsskov. Beliggenheden fremgår af kortet.

Skovene er meget varierede og med mange små bevoksninger.

Træartsfordelingen er 91 ha bøg, 64 ha eg, 93 ha andet løvtræ, 166 ha nåletræ og 71 ha juletræer og pyntegrønt.Salg af brænde:

Kontakt Bent Hansen  tlf. 21 76 38 01


Øvrige henvendelser:

Kontakt ejer cal@loevenborg.dk