Regler for ridekort til Løvenborg Skovdistrikt

Ridekort udstedes for et år i perioden 1. april til 31. marts.

Afgiften er 1000 kr. pr. år.

Ridekortet er personligt og tillader ridning for én rytter med én hest i de på kortet anførte skove.

Benytter rytteren flere heste, skal særlig aftale indgås.

Vognkørsel er ikke tilladt.

Naturbeskyttelseslovens almindelige regler for adgang til private skove er gældende, herunder bl.a:
- Ridning er alene tilladt på befæstede stier og veje.
- Ridning er tilladt i dagtimerne, dog ikke tidligere end klokken 06.00 i perioden 16. maj til 15. juli.
- Skoven kan være lukket på enkeltdage.
- Ridning er ikke tilladt ved fortidsminder og vildtfoderpladser.

Vis hensyn overfor det øvrige skovpublikum. Passage skal ske i skridtgang.

Ridekortet skal bæres synligt for skovens medarbejdere og publikum på venstre side af ekvipagen.

Ridning sker på eget ansvar.

Skovdistriktet forbeholder sig ret til erstatning for skade opstået ved færdsel i strid med reglerne.

Overtrædelse af reglerne kan medføre inddragelse af ridekort og bøde efter naturbeskyttelsesloven.

Til brug for udstedelse af ridekort bedes ansøger oplyse hvilke skove, man ønsker at ride i og fremsende: Navn, adresse, telefonnummer, CPR-nr., pasfoto, samt oplysninger om hestens race, køn, farve og navn til:

Løvenborg Gods
Løvenborg Allé 30
4420 Regstrup

eller via e-mail:
cal@loevenborg.dk

Afgiften indbetales på konto 5037 200060-9 Jyske Bank Holbæk, med angivelse af ansøgerens navn, forud for ridekortets udstedelse.

Løvenborg, den 30. marts 2006.