Jagtudlejning

 

Godset udlejer en række jagtarealer, med råvildt, ænder fasaner og andet småvildt.Interesserede jagtlejere kan rette henvendelse til greve Christian Ahlefeldt-Laurvig, der vil tage kontakt hvis et passende areal bliver ledigt. Jægere med interesse i vildtpleje og biotopforbedring vil blive foretrukket.