Brændesalg

           

Skovens vedligeholdelse og fortsatte fornyelse producerer løbende træ, dels til tømmer, møbler, gulve m.v., dels til brænde.

Opvarmning med træ har visse miljøfordele. Først og fremmest giver det ingen drivhuseffekt, da træer optager CO2 til deres vækst. Drivhuseffekt opstår derimod ved afbrænding af fossile brændsler - kul, olie og naturgas.

Brænde fra Løvenborg har yderligere den miljø-fordel, at det produceres centralt på Sjælland og køres - uden overflødig transport - direkte fra skov til forbruger.

Brændværdien angives generelt til 19 megajoule pr. kg tørt træ. 19 megajoule svarer til ½ ltr. olie. Som grov tommelfingerregel svarer en rummeter brænde således til 150 ltr. olie.På Løvenborg sælger vi to former for brænde:

- Selvskovning; foregår i perioden 15. januar til 15. april (kræver sav, sikkerhedsudstyr og evt. traktor)


- 2,8 mtr-stammer; lagervare (kræver sav, sikkerhedsudstyr og evt. flækkemaskine)

Med hensyn til tørring anbefaler vi at brændet er savet, flækket og stablet udendørs fra primo april. Ultimo august bør brændet så flyttes indendørs, hvorefter det er klar til brug. Efter nærmere aftale kan vi anvise plads i skoven til brændestabler for sommerhalvåret.


Priser:

  Selvskovning
Bøg 265,00 kr/rm inkl. moms
Ask 240,00 kr/rm inkl. moms
Eg 215,00 kr/rm inkl. moms
Birk, ahorn 205,00 kr/rm inkl. moms
Elm, el, poppel 155,00 kr/rm inkl. moms
Fyr 165,00 kr/rm inkl. moms
Gran 155,00 kr/rm inkl. moms
 
    2,8 mtr. brænde
Bøg              400,00 kr/rm inkl. moms
Ask   375,00 kr/rm inkl. moms
Eg   350,00 kr/rm inkl. moms
Birk, ahorn   300,00 kr/rm inkl. moms
Elm, el, poppel
Fyr
Gran
  255,00 kr/rm inkl. moms
265,00 kr/rm inkl. moms
265,00 kr/rm inkl. moms

 

Ret til ændringer samt udsolgte varer forbeholdes.

Skovenes placering finder du på kortet over godset.
For køb af brænde, kontakt Ulrich Hansen, mobil 40339096


Vejledninger vedrørende sikkerhed ved selvskovning og sankning

http://www.barjordtilbord.dk/Default.aspx?ID=8484